Historia szkoły


Historia szkoły
 • 1260 - Pierwsza wzmianka o szkole w Sieradzu.
 • 1407 - Ustalono byt szkoły miejskiej.
 • 1567 - Na wiecu zwołanym przez burmistrza społeczeństwo Sieradzaopodatkowało się na rzecz utrzymania szkoły.
 • 1625 - Informacja o istnieniu gimnazjum w Sieradzu.
 • 1773 - Przypuszczalna data powstania Szkoły Wydziałowej, którą prowadziliDominikanie.
 • 1833 - "Ustawa tymczasowa" przekształca szkołę, powołując do życiarządową Szkołę Obwodową w Sieradzu.
 • 1837 - Szkoła otrzymuje nazwę: Szkoła Powiatowa w Sieradzu.
 • 1852 - Nowa nazwa szkoły: Szkoła Powiatowa Filologiczna w Sieradzu.
 • 1869 - Zamknięcie szkoły rządowej.
 • 1872 - Komitet złożony z Obywateli m. Sieradza powołuje do życia szkołęprywatną, którą częściowo subsydiują władze miejskie MiastaSieradza.
 • 1903 - Progimnazjum Filologiczne Męskie prowadzi Czesław Bagieński.
 • 1907 - Prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
 • 1907 - Zamknięcie szkoły, powstanie Zarządu Szkoły 4-klasowej męskiejw Sieradzu, który prowadzi szkołę nadal.
 • 1915 - Szkoła zostaje przekształcona w 5-cioklasowe KoedukacyjneGimnazjum Filologiczne.
 • 1921 - Zawiązanie Komitetu Budowy Gimnazjum.
 • 1922 - Szkoła przekształca się na pełną szkołę średnią pod nazwą MiejskieGimnazjum Koedukacyjne w Sieradzu.
 • 1925 - Pierwszy egzamin dojrzałości.
 • 1926 - Oddano do użytku nowy budynek szkoły przy ulicy Żwirki i Wigury.
 • 1928 - Ponownie prowadzenie szkoły przejmuje Polska Macierz Szkolna.
 • 1939 - Szkoła zostaje zamknięta przez okupanta. Rozstrzelano dyrektora,nauczycieli i uczniów.
 • 1945 - W czasie działań wojennych zostaje poważnie uszkodzony budynekszkolny.
 • 1945 - Upaństwowienie szkoły. 15 marca uroczyste otwarcie pierwszegow Polsce Ludowej roku szkolnego.
 • 1947 - Uczniowie szkoły fundują sztandar szkolny.
 • 1959 - Zostaje oddana do użytku nowa sala gimnastyczna.
 • 1965 - Szkoła otrzymuje dyplom od Miejskiej Rady Narodowej "Zasłużony dlaMiasta Sieradza".
 • 1966 - Sztandar Przechodni SFOS przychodzi na własność szkoły wraz ze"Złotą Odznaką" SFOS.
 • 1968 - Nadanie szkole imienia i oddania rozbudowanej szkoły.
 • 1970 - Odznaczenie szkoły za "Zasługi dla rozwoju Ziemi Łódzkiej".
 • 1973 - 11 grudnia delegacja szkoły uczestniczy w Zjeździe 49 najstarszychszkół w Polsce. Minister Oświaty i Wychowania nadał medal KomisjiEdukacji Narodowej.
 • 1974 - Uroczyste obchody XXX-lecia PRL.
 • 1978 - Powołanie Zespołu Szkół Nr 3 w skład którego weszło LiceumOgólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu i CentrumKształcenia Ustawicznego.
 • 1980 - Ufundowanie sztandaru i nadanie imienia "Bohaterów Września"szkolnemu szczepowi HSPS.
 • 1980 - Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej 35 rocznicy rozpoczęcianauki po wojnie.
 • 1985- Otrzymanie odznaki "Za Zasługi dla Województwa Sieradzkiego".
 • 1986 - Odznaczenie szkoły pamiątkowym medalem z okazji 850-lecia Sieradza.
 • 1986 - Przyznanie przez Radę Pedagogiczną Liceum Ogólnokształcącegoim. S. Staszica w Lublinie, medalu pamiątkowego dla naszej szkoły.
 • 1987 - Przyznanie przez Ligę Obrony Kraju medalu dla szkoły.
 • 1990 - Uroczyste otwarcie Izby Tradycji Szkoły z okazji 40-lecia rozpoczęcianauki po wojnie.
 • 1991 - Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka stało się ponowniesamodzielną jednostką oświatową.
Informacja wytworzona przez:
Marzena Desprak
email: lojagiellonczyk@gmail.com
, w dniu:  30‑05‑2006 11:23:56
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  30‑05‑2006 11:23:56
Data ostatniej aktualizacji:
28‑02‑2018 08:47:30
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie